Sunday, 29 April 2012

Senarai Universiti PJJ Tempatan 

Kini hampir kesemua Universiti tempatan menyediakan medium untuk pembelajaran jarak jauh yang berkualiti dan setanding dengan program peringkat global.

Dibawah ini adalah senarai Univeristi yang terlibat dengan PJJ di Malaysia. Pilihan untuk mebuat yang terbaik ditangan anda. Anda yang menentukan masa depan anda!

 1. Universiti Sains Malaysia (USM)
 2. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 3. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 4. Universiti Malaya (UM)
 5. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 6. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 7. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 8. Universiti Teknologi Mara (UiTM)
 9. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 10. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 11. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 12. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 13. Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
 14. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 15. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 16. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 17. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 18. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 19. Open Universiti Malaysia (OUM)

No comments:

Post a Comment